Image of Epson 1626/15/Traditional Photo Paper 1626mmx15m 64" C13S045107 300 g/m2 foto papír bílý CZ ID 4866
 

Epson 1626/15/Traditional Photo Paper 1626mmx15m 64" C13S045107 300 g/m2 foto papír bílý CZ ID 4866

Epson rozši?uje své portfolio o ?ty?i nové druhy papírových rolí. Tyto role byly dosud dostupné jen jako samostatné fotopapíry. Varianta 64/´/´ využívá kompletní ší?i tisku tiskárny Epson Stylus Pro 11880. Pro tisk um?leckých d?l a reprodukcí a pro využití foto portrét? v interiérech i outdoorových aplikacích s požadavkem dlouhodobé stability barev je toto tiskové medium výrazn? nejvhodn?jší pro outdoorové výstavy. Také zde je pln? využita ší?e tisku u varianty 64”.Toto je d?ležité pro canvas aplikace, protože zde je pot?eba cca 5cm na každé stran? pro uchycení výtisk? do rámu.

Price: CZK 13788.00

Sitemap        Listing